دسته بندی محصولات
اخبار و مقالات

رفتار های عجیب بازار آهن آلات طی روز های اخیر

رفتار های عجیب بازار آهن آلات طی روز های اخیر

طی روز های اخیر همزمان با افزایش قیمت ها در حوزه آهن آلات کشور، شاهد شتاب زدگی اکثر تولید کنندگان در دامن زدن به این افزایش قیمت ها بودیم. اما پس از کاهش تقاضا در بازار و همچنین کاهش جو بازار و عقب نشینی خریداران و مصرف کنندگان این رند به سرعت متوقف شده و همانطور که شاهد آن بوده اید قیمت ها کاهش چشمگیری پیدا کرده است. اگرچه برخی از کارشناسان بازار بر این عقیده اند که این تولید کندگان با دیدن روند کاهشی قیمت ها نیز با آن همراهی کرده اند که دلیل آن مشخص نبوده و در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

به گزارش آهن نیک در اخبار بازار آهن ، با توجه به رفتارهای فعلی بازار آهن آلات اکثر کارشناسان از برنامه ریزی قبلی این روند صحبت می کنند و عقیده دارند که در حال حاضر بازار از یک جریان سینوسی پیروی می کند. بدین معنی که با افزایش تقاضا در بازار قیمت ها نیز روند صعودی نسبت تندی را در پیش می گیرد و این روند تا پایان تخلیه تقاضای بازار ادامه می یابد تا جایی که پس از اتمام تقاضا بازار فاز کاهشی به خود می گیرد. در چرخه کاهش قیمت ها نیز مجددا به امید کاهش بیشتر قیمت ها، تقاضا بصورت صف های خرید تجمع می کند و با یک سگنال مثبت به صورت هیجانی وارد بازار می شود. این چرخه فعلی بازار می باشد که درآن تقاضا نقش بسیاری در تعیین قیمت ها دارد. در این میان واحد های تولیدی با توجه به آشنایی کاملی که با روند بازار دارند، سعی می کنند در چرخه افزایش قیمت ها نهایت استفاده را در بازه زمانی کوتاه کنند و بیشترین بهره برداری را داشته باشند.